Речник

целуларен

на латински език: cellularis
на английски език: cellular
синоними: клетъчен

клетъчен, отнасящ се до клетка