Речник

Цьолиакия

на английски език: Coeliac disease

Синоними

Глутенова ентеропатия, нетропическа спру, нашенско спру

Честота

1:1 000 жители, жените преобладават пред мъжете

Етиология

Заболяването се развива при генетично предразположени лица (асоциация с HLA - DR3) въз основа на алергична реакция към глиадиновата фракция на глутена, представляващ житен протеин.

Клинична картина

Диария/стеаторея с начало в детската или зрялата възраст (вижте клиничната картина на малабсорбционния синдром); рядко се развиват късни усложнения; например Т-клетьчен лимфом на тънкото черво.

Диагнозата се основава на

  • Клиничната картина
  • Доказването на антитела от тип IgG (AGA-G), насочени срещу глиадина
  • Евентуално доказване на други авто-антитела: антиендозимови антитела (ЕМА), антиретикулинови антитела (ARA)
  • Тънкочревна биопсия с хистологично изследване: атрофия на въсите, хиперплазия на криптите, лимфоцитна инфилтрация на lamina propria
  • Клинично подобрение при спазване на безглутенова диета

Лечение

Безглутенова диета (картофи, царевица, ориз, соя, боб и др.)

Да не се употребяват продукти от ръж, пшеница, ечемик, овес!

Прогноза

При спазване на безглутенова диета липсват каквито и да е било оплаквания.

Реклама