Речник

Лимфоцитопения

на английски език: lymphocytopenia, lymphopenia

Лимфоцитопения (< 1.200/mcl)

Лимфоцитопения или лимфопения е налице при условие, че има ниски нива на лимфоцитите в кръвта. Лимфоцитите са бели кръвни клетки с важни функции в имунната система. Обратно, при лимфоцитоза има високи нива на лимфоцитите в кръвта. Лимфоцитопенията може да бъде и част от панцитопения, когато общият брой на всички видове кръвни клетки са намалени.

Среща си при:

  • Синдром на Cushing, лечение с кортикостероиди, стресови ситуации
  • Лечение с цитостатици
  • М. Hodgkin, милиарна туберкулоза, СПИН (AIDS) и други
Реклама