Речник

абсанс

на латински език: absentia
на английски език: absence
синоними: petit mal, малък припадък

Абсансът (от фр. absence – отсъствие), или малкият припадък (от фр. petit mal) – една от разновидностите на епилептичния пристъп – е симптом на епилепсията.

Типичен абсанс

Характеризира се с внезапно краткотрайно помрачение на съзнанието. Човек внезапно, без каквито и да било предварителни предвестници (аура), спира да се движи и се вкаменява. Погледът е устремен напред, изражението на лицето не се променя. По време на абсанса болните не разговарят и не реагират на външни дразнители. След няколко секунди нормалната психична дейност се възстановява. Болният, у когото отсъства спомен за абсанса, продължава започнатата дейност. На ЕЕГ присъства генерализиран пик на вълнова активност с честота 3 херца.

Характерно за абсанса е, че се появява във възрастта около 5 – 6 години. До 4-годишна възраст прости абсанси не се проявяват; за да се появят, трябва да има определена зрялост на мозъка.

Често абсанси се появяват многократно през денонощието, като честотата им корелира с тежестта на заболяването. Недостатъчният сън провокира абсанса.

Диагностични критерии на простия абсанс: Продължава секунди. Липсва реакция на външни дразнители. По мнение на болния, който не забелязва това състояние, той се намира в съзнание.

Сложен абсанс

Сложните абсанси са такива състояния, при които на фона на нарушение на съзнанието се забелязват и характерни и еднакви за дадения болен феномени. Това са т.нар. абсанс-автоматизми, които представляват стереотипно повтарящи се двигателни актове: движения на езика, жестове, привични автоматизирани действия (привеждане в ред на дрехите, прическата и т. н.). Често има повишен мускулен тонус. Съществуват и сложни миоклонични абсанси. В тези случаи присъстват двустранни ритмични миоклонични феномени, обикновено на мимическата мускулатура, рядко на мускулите на горните крайници.

Сложните абсанси се появяват при по-малка зрялост на мозъка, в по-ранна възраст – 4 – 5 години.

Диагностични критерии на сложните абсанси: Продължават десетки секунди. Намиращият се в безсъзнателно състояние болен може да бъде взет за ръка и с него могат да бъдат изминати няколко крачки. Болният, преживял сложен абсанс, разбира, че с него се е случило нещо необичайно. Обикновено болният осъзнава, че е загубил съзнание.

Реклама