Речник

анурия

на латински език: anuria
на английски език: anuria

с анурия се означава отделянето на по-малко от 100 мл урина за денонощие; поради задръжката на течности в организма се стига до покачване на телесното тегло и образуване на отоци по крайниците и лицето; ако отделянето на урина не се възобнови се стига до остра или хрронична бъбречна недостатъчност с прояви на уремия;

снимка:

wrongdiagnosis