Речник

артикулация

на латински език: articulatio
на английски език: articulation, enunciation; articulation, joint

1. членоразделнoст на речта;

2. съединение на две кости чрез става;

Коментари