Речник

амилаза

на латински език: amylase
на английски език: amylase

Амилазата катализира хидролитичното разпадане на гликогена и скорбялата на глюкоза, малтоза и декстрин.

Ензимът се синтезира в панкреаса и хидролизира алфа-връзките в скорбялата.

Слюнчената амилаза се синтезира и секретира от паротидните жлези.

Тя има същата функция, но е с различна от панкреасната амилаза електрофоретична подвижност (паротиден изоензим).

Реклама