Речник

церебрален

на латински език: cerebralis
на английски език: cerebral

отнасящ се до главния мозък

Реклама