Речник

Дивертикули

Определение

Локализирани разширения на храносмилателния тракт, чиито стени са изградени от всичките 3 слоя (истински дивертикули) или единствено от лигавица (псевдодивертикули вследствие слабост на мускулатурата).

Локализация

Обикновено те се образуват в стената на хранопровода, дванадесетопръстника, в илеума (дивертикул на Мекел) и дебелото черво (рядко в стомаха, тънкото черво). Дивертикулите често пъти биват множествени и най-често се срещат в дебелото черво.

Реклама