Речник

аддуктор

на латински език: adductor
на английски език: adductor
свързани термини: 

мускул-привеждач

Реклама