Речник

анаплазия

на латински език: anaplasia
на английски език: anaplasia

понижаване на клетъчната диференциация и отслабване на връзката между клетките, вследствие на което те се размножават бързо; анаплазията е характерна за туморния процес, където високо диференцираните клетки на тъканта, от която туморът разраства, търпят дедиференциация, т.е. връщане към по-ниско диференцирани техни форми.