Речник

атрофия

на латински език: atrophia
на английски език: atrophy

намаляване на обема на органите, при което се понижава тяхната функция; различават се проста атрофия (намаляват размерите на паринхимните клетки на органа) и нумерична атрофия (намалява броя на паренхимните клетки на органа); атрофията може да бъде физиологична (например атрофия на тимуса, старческа атрофия) и патологична – при недоимъчно хранене, ендокринни нарушения, заболявания на нервната система и др.; при атрофията едновременно е налице и намалена дейност на засегнатия от нея орган; обратно състояние на атрофията е хипертрофията.

Реклама