Речник

хемангиом

на латински език: haemangioma
на английски език: haemangioma

доброкачествен тумор, който разраства от кръвоносни съдове; различават се капилярен, кавернозен и смесен хемангиом;

Хемангиомите са често срещани доброкачествени съдови тумори. Наблюдават се предимно в детска възраст и ангажират 10-12% от децата под 1 година. По-малко от 20% от хемангиомите се демонстрират още при раждането, а приблизително 80-90% от тях се появяват през първите 4 седмици от живота. Те се характеризират с начална фаза на бърза пролиферация и растеж, след което следва бавно обратно развитие и възможност за намаляване на размерите на лезията. Независимо от доброкачествения характер на повечето видове хемангиоми, могат да настъпят усложнения, особено във фазата на растеж и пролиферация. Тези проблеми обикновено включват болезнено разраняване – предимно в областта на седалището, инфекции, кървене или функционални нарушения – когато хемангиома е локализиран в зоната на очите, носа, устата или ушния канал. Когато лезиите са в областта на лицето те представляват и козметичен дефект, причиняват психически дискомфорт, както за детето, така и за неговите родители. Често децата стават раздразнителни, нямат апетит, страдат от безсъние, което се отразява и на общото им състояние. Това налага задължителна консултация с дерматолог, който в зависимост от:

 • вида на хемангиома;
 • неговата локализация;
 • размери;
 • дълбочина;
 • фаза на развитие;
 • наличието на усложнения;

и редица други признаци, назначава необходимите изследвания и определя терапевтичния план при всеки отделен пациент. През последните години значително се промени терапевтичното поведение при пациентите с хемангиоми. Препоръчваните в миналото методи на лечение като хирургичната интервенция, инжектирането на кортикостероиди, лечението с течен азот и др. вече се считат за неефективни и твърде агресивни, защото понякога водят до тежки и загрозяващи белези. Напредъкът в лазерните технологии през последните години доведе до революция в лечението на хемангиомите. Многобройните клинични наблюдения върху пациенти с различни видове хемангиоми и тяхното терапевтично повлияване, налагат като най-ефективна комбинацията от две технологии: Intense pulsed light (IPL); Nd:YAG лазер. Тази комбинация е ефективна при повърхностни, дълбоки и засягащи по-големи площи хемангиоми и при неповлияване от друга терапия. Наличието на тези лазерни технологии и отлично подготвените и обучени във водещи европейски лазерни центрове дерматолози, са двете причини, които превръщат клиниката в център за съвременно лечение и наблюдение на пациенти с хемангиоми от различни възрасти. Какъв е принципът на действие на лазерите при съдовите лезии? Методът се основава на селективното поглъщане на светлината от хемоглобина в кръвта – селективна фототермолиза. Как се извършват процедурите? В зависимост от възрастта на пациента и големината на хемангиома, процедурата се извършва с местна или обща анестезия. Какви са противопоказанията за извършване на лазертерапията?

 • бременност;
 • използване на фотосенсибилизиращи лекарства (тетрациклин, доксициклин и др.);
 • повишена склонност за образуване на силно надигнати над кожата белези;
 • херпесна инфекция;
 • епилепсия и други неврологични заболявания.

 

Реклама