Речник

Малигнени лимфоми

на английски език: malignant lymphoma

Те са неоплазми на лимфната система, които се подразделят на 2 групи:

  • M.Hodgkin (Lymphogranulomatosis)
  • Неходжкинови лимфоми (NHL)

Особени форми: плазмоцитом, числящ се към групата на неходжкиновите лимфоми, който по правило започва с дифузно разрастване на плазмоцити в костния мозък, при което засягането на лимфните възли е без значение.

Реклама