Речник

агенезия

на латински език: agenesia
на английски език: agenesia, agenesis

вродена липса на орган или на част от орган