Речник

аборт

на латински език: abortus
на английски език: abort, abortion, miscarriage

пре­късване на бременността преди жизнеспособността на плода, т.е. преди 20 г.с. (под 500 g)

Реклама
Реклама