Речник

пълен аборт

на латински език: abortus completus
на английски език: complete abortion
свързани термини: 

плодът е изхвърлен напълно, заедно с об­вивките му

Реклама