Речник

абдоминален

на латински език: abdominalis
на английски език: abdominal
свързани термини: 

отнасящ се до корема, коремен