Речник

хипертрофия

на латински език: hypertrophia
на английски език: hypertrophy

процес, при който се увеличава обемът и теглото на даден орган в резултат на увеличаване на обема на отделните клетки;различават се истинска хипертрофия (увеличава се обема на паренхимните клетки на органа) и лъжлива хипертрофия (увеличава се обема на клетките на съединителната тъкан или мастната тъкан);

Реклама