Речник

хематом

на латински език: haematoma
на английски език: haematoma

ограничено натрупване на кръв в тъканите поради кръвоизлив

Реклама