Речник

абдомен

на латински език: abdomen
на английски език: abdomen
свързани термини: 

корем, коремна кухина