Речник

алалия

на латински език: alalia
на английски език: alalia

пълна или частична липса на способност за членоразделна реч у деца поради недоразвитие или поражение на областите на речта в лявото полукълбо на главния мозък; алалия или общо недоразвитие на речта, при наличие на добър слух; често се смята, че причината за това състояние е недоразвитие или поражение на речевите области в лявото полукълбо на главния мозък, настъпило по време на вътреутробния или ранния период на развитие на детето; различават се две основни форми алалия: моторна (недоразвитие на активната реч) и сензорна (недоразвитие на разбирането на речта).

Коментари