Речник

хипертензия

на латински език: hypertensio
на английски език: hypertension

повишено хидростатично налягане в съдове, кухини или в кухи органи, например артериална хипертензия (повишено кръвно налягане), интраабдоминална хипертензия, интракраниална хипертензия и други;

Реклама