Речник

изкуствен аборт

на латински език: abortus artificialis
на английски език: artificial abortion, induced abortion
свързани термини: 

бива: аборт по желание (до 12 г.с.); аборт по медицински показания (до 20 г.с. и по изключение след този срок) – при застрашаващи живота на жената състояния и генетични увреждания на плода; криминален аборт – извършен извън болнично заведение

Коментари