Речник

непълен аборт

на латински език: abortus incompletus
на английски език: incomplete abortion
свързани термини: 

непълно изхвърляне на всички плодни части от маточната кухина