Речник

хистеректомия

на латински език: hysterectomia
на английски език: hysterectomy

оперативно отстраняване на матката;

Коментари