Речник

церебеларен

на латински език: cerebellaris
на английски език: cerebellar

малкомозъчен, отнасящ се до малкия мозък

Реклама