Речник

хематогенен

на латински език: haematogenes
на английски език: haematogenous; haematopoietic; haematogenic

1. произхождащ от кръвта, разпространяващ се чрез кръвта;

2. кръвообразуващ, кръвотворен, хемопоетичен;

Коментари