Речник

хематорея

на латински език: haematorrhoea
на английски език: haematorrhoea

обилно кръвотечение

Реклама