Речник

фаланга

на латински език: phalanx
на английски език: phalanx

кост на пръстите на ръцете и краката; всяка фаланга има тяло и две епифизи; първият пръст има две фаланги (проксимална и дистална), а останалите пръсти имат по три фаланги (проксимална, средна и дистална);

Коментари