Речник

артрогрaфия

на латински език: arthrographia
на английски език: arthrography

при това изследване в ставата се инжектира рентгенконтрастна материя, на чийто фон вътреставните структури стават видими на обикновена рентгенография; артрографията има все по-малко приложение, поради изместването и от магнитния резонанс;

Коментари