Речник

артралгия

на латински език: arthralgia
на английски език: arthralgia, arthrodynia

болка в ставата, ставна болка

Коментари