Речник

асперматизъм

на латински език: aspermatismus
на английски език: aspermatism
свързани термини: 

асперматизмът (aspermatismus) представлява пълно отсъствие на еякулат при полов акт, при съхранено семеобразуване, полово влечение и възбуждение; причините за асперматизъм могат да бъдат разнообразни: неврологични нарушения в резултат на травми, тумори, заболявания на гръбначен и главен мозък; нарушения в инервацията на половите органи; неврози; психични процеси, оказващи влияние върху половото общуване и семеизпразването; механични нарушения, възникващи в резултат на възпалителни заболявания на пикочно-половата система и оперативни вмешателства, които довеждат до ръбцови изменения и запушвания на семеизнасящите пътища.

В съответствие с това, могат да се наблюдават различни временни и постоянни форми на асперматизъм: кортикален, спинален, неврорецепторен. Освен това, асперматизмът може да се раздели на истински (aspermatismus verus) и лъжлив (aspermatismus spurius). При истинският асперматизъм е налице нарушение във функцията на периферната и централната нервна система, в резултат на което страда копулативната и генеративната функции при мъжа. При лъжливият асперматизъм причините са в самите генитални органи – например ръбцови изменения на простатната жлеза, семеотводните канали, задната уретра. В тези случаи, в семеннитице е съхранена нормалната сперматогенеза. Тук следва да се направи разлика между асперматизъм и ретроградна еякулация, при която е налице попадане на сперма в пикочен мехур. В този случай външно семеизпразване няма, а оргазмът, често може да е съпроводен с чувството на болка. При асперматизъм, сперма в урината не се открива. Съществува и т.нар. психогенен асперматизъм (aspermatismus psychogenus), който се отнася се към тежките разстройства на половата функция на мъжа, и то основно в клиниката на депресивните състояния с различна етиология. Протича под формата на отсъствие на еякулация и оргазъм независимо от продължителността на фрикциите при пълна съхраненост на либидото и ерекцията. Природата на психогенният асперматизъм, често може да е относителна или избирателна. Може да се свързва с определени качества на партньорите, с липсата на подходящи такива, или с принудително съжителство с даден партньор, при липса на удовлетвореност от подобна връзка. Бележки: aspermatismus artificialis – изкуствен асперматизъм, след операции по вазолигатури; aspermatismus verus – истински асперматизъм – според някои автори, това е невропсихичният асперматизъм (aspermatismus neuropsychicus) - дължи се на нарушения в изтласкването на спермата по хора на пикочоизпускателния канал при нервно-психични разстройства; aspermatismus сorticalis – кортикален асперматизъм – остарялото наименование на психогенния асперматизъм ;aspermatismus spurius – лъжлив асперматизъм – обусловен е от нарушения в проходимостта на уретрата, висока вискозност на спермата или обратно връщане на спермата по пикочните пътища, поради атония на вътрешния сфинктер; aspermatismus mechanicus – механичен асперматизъм – дължи се на вродени или придобити аномалии в пикочно-половите пътища ;aspermatismus neuroreceptorius – неврорецепторен асперматизъм – обусловен е от понижена или пълна загуба на чувствителност от нервните окончания на главата и тялото на половия член; aspermatismus spinalis – спинален асперматизъм – обусловен е от поражения на гръбначния мозък

 

източник:

bg-sexologia