Речник

хипотензия

на латински език: hypotensio
на английски език: hypotension

понижено хидростатично налягане в съдове, кухини или в кухи органи, например артериална хипотензия (понижено кръвно налягане)

Коментари