Речник

аритмия

на латински език: arrhythmia
на английски език: arrhythmia

нарушение на сърдечния ритъм

Коментари