Речник

хиперестезия

на латински език: hyperaesthesia
на английски език: hyperesthesia

повишена чувствителност към различни видове дразнения, например допир, болка и други;

Коментари