Речник

хипалгезия

на латински език: hypalgesia
на английски език: hypalgesia, hypalgia

понижена чувствителност за болка