Речник

алдостерон

на латински език: aldosteronum
на английски език: aldosterone

стероиден хормон, продуциран от zona glomerulosa на надбъбречната кора] има минералкортикоидна активност - регулира електролитната обмяна; при повишена секреция на алдостерон (хипералдостеронизъм) настъпва загуба на калий с урината, последвано от хипокалиемия

снимка:

MMI

Реклама