Речник

адренолитици

на латински език: adrenolytica
на английски език: adrenolytics, adrenergic blocking agents
синоними: симпатиколитици

вещества, които потискат ефектите на възбудения симпатикус или на въведени екзогенни адреномиметици; биват: α1-, α2-, β1-, β2-адреноблокери (блокират адренергичните рецептори и не позволяват на норадреналина или други симпатомиметици да осъществяват ефекта си) и пресинаптични симпатолитици (вещества, които блокират синтеза и освобождаването на норадреналин)

Реклама