Речник

адреномиметици

на латински език: adrenomimetica, sympathicomimetica
на английски език: adrenomimetics, sympathomimetics, sympathicomimetics
синоними: симпатикомиметици, симпатомиметици

вещества, които стимулират α1-, α2-, β1-, β2-адренергичните рецептори, възбуждат симпатикуса, напр. адреналин, норадреналин

Реклама