Речник

адренален

на латински език: adrenalis
на английски език: adrenal, suprarenal
свързани термини: 

отнасящ се до надбъбречната жлеза, надбъбречен

Реклама