Речник

хипертимия

на латински език: hyperthymia
на английски език: hyperthymia

болестно повишена емоционална реактивност – силна радост или гняв; наблюдава се при манийния синдром;