Речник

абулия

на латински език: abulia
на английски език: abulia, aboulia
свързани термини: 

абулия (от гр. α – отрицателна частица и βουλή – воля) е безволие; болните с такъв симптом не могат да вземат решение или да осъществят дадена дейност, при това осъзнават тази невъзможност, което засилва дискомфорта им; при най-тежки форми може да бъде прекратена каквато и да било дейност, тоест пациентът да стане напълно неподвижен; абулията се наблюдава при синдроми свързани с настроението, като депресивни състояния и меланхолия, както и при неврозите и токсикоманиите; за някои от причините се смятат конституционалното предразположение, възпитателните грешки, като авторитарност от страна на родителите, обсебваща загриженост и др.

източник:

Уикипедия

снимка:

Психологически речник

Реклама
Реклама