Речник

адинамия

на латински език: adynamia
на английски език: adynamia, weakness
свързани термини: 

безсилие; силно понижена двигателната активност