Речник

анофталмия

на латински език: anophthalmia
на английски език: anophthalmia
свързани термини: 

анофталмия - липса на едното или на двете очи

Коментари