Речник

артродеза

на латински език: arthrodesis
на английски език: arthrodesis

оперативно фиксиране на ставата в дадено положение; изкуствено обездвижване на дадена става; артродеза често се прилага за фиксиране на глезенна става; артродезата, известна още като изкуствена анкилоза, е изкуствено предизвикване на осификация между две кости чрез хирургична интервенция; най-често това се прави за облекчаване на непреодолима болка, която не се повлиява от обезболяващи лекарства или друга терапия; най-често причинител на тези болки са фрактурите и артрита; този метод  най-често се прилага на ставите на гръбначния стълб, глезена и стъпалато; тя може да се направи по няколко начина: от костна присадка могат да бъдат създаден мост между две кости с помощта на кост от друго място в тялото на човека или чрез донорска кост от костна банка; от костите, собствената кост е предпочитана от хирурзите, защото, елиминира рисковете, свързани с  чуждата кост- отхвърляне на импланта; донорските кости имат предимството да са на разположение в много по-големи количества. има разнообразие на изкуствени заместители на кости, които се предлагат на пазара; могат да бъдат използвани и метални импланти, които поддържат неподвижно двете кости.

При тази операция костите на глезенната става се сливат, фиксирайки глезена неподвижно в едно положение. Артродезата понастоящем се приема за златния стандарт при хирургичното лечение на пациентите с напреднала форма на артрит на глезена; главната й цел е да се облекчи болката и да се подобри цялостната функция. Процедурата обаче е технически сложна, често свързана с употреба на метални пластини и винтове за фиксиране на костите, и резултатите варират в широки граници. В много случаи възникват усложнения. Една от най-честите неблагоприятни последици от артродезата на глезена е неуспешното срастване, когато костите отказват да се слеят. Това се случва в до 40% от случаите. Известни рискови фактори са некрозата на костите и тютюнопушенето. Още един сериозен проблем е, че за да компенсират липсата на движение на глезена, останалите стави трябва да се движат много повече, което води до тяхното свръхнатоварване и, в дългосрочен план, поява на болка и инвалидизиране. Други изследвания демонстрират, че пациентите с артродеза на глезена са склонни към развиване на болка и умерен до тежък артрит в ставите на ходилото. Това подсказва, че тази хирургична терапия чисто и просто прехвърля проблема от едни стави върху други. Съществуват и редица други рискове, между които дълбока инфекция, неправилно срастване (костите се сливат в недобро положение), забавено заздравяване, стресови фрактури, невросъдови травми и дълбока венозна тромбоза. Нужно е също да имате предвид, че походката ви ще е трайно променена и по всяка вероятност ще трябва да носите специални обувки и ортопедични пособия.

Коментари