Речник

артикуларeн

на латински език: articularis
на английски език: articular, joint

ставен, отнасящ се до ставата

Коментари