Речник

хипопротромбинемия

на латински език: hypoprothrombinaemia
на английски език: hypoprothrombinemia

понижено съдържание на протромбин в кръвта

Реклама