Речник

антракс

на латински език: anthrax
на английски език: anthrax, malignant pustule, malignant oedema, woolsorters’ disease
синоними: синя пъп­ка, сибирска язва

инфекциозно заболяване, което у човека се проявява с хеморагично-некротични кожни лезии, предимно по ръцете; рядко процесът може да се локализира в червата, белия дроб или да се развие сепсис; източник на заразата са домашни и диви животни

Антраксът (латинско име: Pustula maligna; известен и като синя пъпка или сибирска язва) е остро заразно заболяване, което се разпространява главно чрез заразени домашни животни. По хората се разпространява чрез контакт със заразени животни. Заболяването се причинява от бактерията Bacillus anthracis. Благодарение на факта, че тази бактерия образува много устойчиви спори, както и на високата смъртност при някои видове инфекция, антраксът е една от болестите, използвани като биологично оръжие. В зависимост от начина на заразяване (чрез досег с кожата, вдишване или поглъщане на спори), болестта може да придобие една от следните форми: Кожна форма - Инфекцията започва като пъпка, подобна на ухапване от насекомо. След 1-2 дни се развива във везикула, а после в язва (най-често безболезнена). Лимфните възли в конкретната област от тялото отичат. 20% от нелекуваните случаи завършват със смърт. Именно тази форма на болестта е наричана синя пъпка или сибирска язва. Инхалационна форма - В началото симптомите са като тези на настинка. След няколко дни се развиват в затруднено дишане. Тази разновидност на антракс обикновено завършва със смърт. Стомашно-чревна форма - Първите признаци на болестта са повръщане и висока температура. Следват болки в корема, повръщане на кръв и тежка диария. Над 50% от случаите завършват със смърт. Най-лесния начин за предпазване е ваксинацията. Тя представлява три подкожни инжекции през две седмици, а след това три инжекции през половин година. Желателно е ежегодното ваксиниране.Bacillus anthracis е грамположителна спорообразуваща бактерия. Тя е причинител на заболяването антракс при хората и животните. Бактерията е открита и изолирана в чиста култура от Робърт Кох. Тя е голяма пръчковидна бактерия с размери 1 - 1,2 на 3 - 5 µm. В микроскопски препарати се наблюдава поединично, в двойки или във верижка. При наличие на кислород образува спора. Бактерията е факултативен анаероб развиващ се върху хранителни среди при температура 37 °C. Bacillus anthracis произвежда термолабилен трикомпонентен екзотоксин. Заразяването на животните се получава при пашата. Тревопасните животни поглъщат заразена със спори на бактерията почва. Хищниците и човека се заразяват при консумация на месо от болни животни. Някои от хищните бозайници притежават естествен имунитет към заболяването. Поради по-високата си телесна температура птиците не се заразяват от антракс, но служат като механични преносители на спорите. 

 

източник:

Уикипедия