Речник

очна ябълка

на латински език: bulbus oculi
на английски език: bulb of eye, globe of eye, eyeball

очната ябълка включва ядро на окото и стъкловидно тяло; има трислойна стена, която се състои от външна, средна и вътрешна обвивка

Реклама